[Documentation] [TitleIndex] [WordIndex

evapi_ros: evarobot_battery | evarobot_bumper | evarobot_controller | evarobot_driver | evarobot_eio | evarobot_infrared | evarobot_minimu9 | evarobot_odometry | evarobot_orientation | evarobot_sonar | evarobot_start | evarobot_teleop

Package Summary

evarobot_infrared provides distance information read by infrared sensors.

Nodes

evarobot_infrared

evarobot_infrared reads infrared sensors on the Evarobot and outputs range value of the sensors.

Published Topics

sensor/ir<n> (sensor_msgs/Range)

Parameters

~devicePath (string, default: /dev/spidev0.0)

~namespace (string, default: sensor) ~frameNamespace (string, default: sensor) ~alwaysOn (bool, default: true) ~spiMode (int, default: 0) ~spiSpeed (int, default: 1000000) ~spiBits (int, default: 8) ~frequency (double, default: 10.0) ~field_of_view (double, default: [0.01, 0.01, 0.01, 0.01]) ~minRange (double, default: [0.0, 0.0, 0.0, 0.0]) ~maxRange (double, default: [0.80, 0.80, 0.80, 0.80]) ~channelNo (int, default: [0, 1, 2, 3]) ~parK (double, default: [0.42, 0.42, 0.42, 0.42]) ~parA (double, default: [0.0000473, 0.0000473, 0.0000473, 0.0000473]) ~parB (double, default: [-0.0013461, -0.0013461, -0.0013461, -0.0013461])


2020-01-25 12:38